Vi genomför uppdrag inom HR gentemot den privata och offentliga sektorn.

 

Vet du inte vilket behov Du har eller har Du “kört fast”?

Ta en förutsättningslös kontakt med oss och låt oss få en bild av Din organisation. Därefter kan vi presentera olika förbättringsåtgärder.
wondering

Har Du hamnat i tvist eller finns det andra frågor som behöver lösas?

Vi har bred erfarenhet av förhandlingar och uppgörelser som kan gynna båda parter.
Dispute1

Behövs utbildning?

Det löser vi. Vi skapar och anpassar utbildningar till Dig inom stora delar av HR. Kontakta oss med Dina önskemål eller låt oss ge förslag.
Recruitment-Agencies-in-Pakistan-Education-Training-Jobs

Svårt och tidskrävande?

Vår erfarenhet säger att chefen måste lägga mycket av sin tid på hanteringen av personalfrågor. Det är givetvis ett gott tecken eftersom personalen är den viktigaste resursen en arbetsgivare har att tillgå. En nöjd och välmående personalstyrka visar sig i framgångsrika företag. Det är dock komplexa frågor och utan expertkunskaper är det en snårig skog att ta sig igenom.

Vi har under ett antal år fokuserat på hur detta arbete kan göras bättre och mer effektivt och samtidige ge tid över till annat. Tid som chefen kan använda till proaktivt arbete med siktet inställt på framtiden. Att naturligt implementera personalfrågorna tillsammans med annat strategiarbete är vad vi kallar Human Resources inriktat personalarbete.

human_resources3

Vårt synsätt för att bygga en bra HR strategi tar sitt ursprung i:
Arbetsmiljö
Delegering
Motivation
Delaktighet
Ansvar
Tillit

Utifrån dessa faktorer kan man skapa en organisationskultur som är gynnsam för alla anställda. Hur? Låt oss förklara.

Exempel på utbildning

lecture with studentsVi erbjuder utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och bättre arbetsmiljö (BAM). Vi anpassar innehållet utifrån Dina behov. Vårt upplägg bygger på föreläsningar och övningar bland kursdeltagarna.

Exempel på tjänst

documentVi går igenom och reviderar Ditt HR-arbete. Speglar policydokumenten inte längre Din vision eller saknas det helt riktlinjer? Vi har ett bra grundkoncept att utgå ifrån.

Exempel på utbildning

2013.08.20Arbetsrätt är ett stort rättsområde med många olika lagar och regler att hålla reda på.  Vi genomför utbildningar på alla nivåer. Det spelar därför ingen roll om Du har behov av en introduktion eller en fördjupning. Kontakta oss så går vi igenom Dina önskemål.