Samdirect Logo
Samdirekt.se är ett webbaserat dokumentationssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Allt som krävs för att bedriva ett komplett SAM finns i systemet och det behövs inga specialkunskaper. Du får en introduktion till några funktioner här intill.
Produkten har uppstått genom samarbete mellan experter, producenter, mellanhänder, och slutanvändare. Mer information finns under Produkter

 

Se presentationsvideon av samdirekt.se

VAD HÄNDER?

 

  • 14 oktober 2013 Samdirekt.se har blivit nominerat till årets bästa webbprojekt. Läs mer här 
  • 10 oktober 2013 Presentationsvideon för samdirekt.se är här. Den går att se på startsidan och på sidan för Produkter. 
  • 7 oktober 2013 Den nya hemsidan är på plats. 

 

SFS-image-for-Business-    Vi är Din naturliga samarbetspartner inom HR 

 

Educated-People    Vi anpassar utbildningar under hel- och halvdagar 

 

 

paperwork    Outsourca Ditt HR arbete till oss

 

 

pict_01
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna borde stå i centrum i alla organisationer. Genom att vårda arbetskraften skapar sig arbetsgivaren många fördelar. Trivsel, bättre hälsa och ökad produktion är bara några exempel.

pict_02

Arbetsrätt

Rättsregler på arbetsmarknaden kan vara svåra att ta sig igenom. Det är många saker Du måste hålla reda på innan Du kan ta beslut om hur en fråga ska lösas. Vår arbetsrättsexpert har svar på Dina frågor.

pict_03

Employer Branding

En organisation är beroende av omgivningens uppfattning. Bland alla framgångsfaktorer är arbetskraften en av de allra viktigaste. Employer branding är ett sätt att påverka omgivningen och ledaren har en viktig roll i detta arbete. Vi hjälper Dig.

pict_04

HR strategier

Många faktorer spelar in i vilken riktning en organisation bör utvecklas. Storlek, bransch, målgrupp är några exempel. Vi hjälper Dig med vilken strategi som kan passa just Din organisation.